Podrška porodičnog okruženja

Film kojeg su snimili učenici OŠ “Aleksa Šantić”, Sarajevo, a odnosi se na obilježavanje Dječije nedjelje. Ovim filmom učenici/e su željeli pokazati bitnost podrške porodičnog okruženja.

Film možete pogledati ovdje

Foto: ngarti.com
cartoon