Ako šutiš – podržavaš

Diskriminacija je ponašanje usmjereno protiv pripadnika neke skupine, osporavanje njihove ravnopravnosti u svim oblicima socijalnog života.
Gotovo u svakoj školi i u svakom razredu moguće je naći djevojčicu ili dječaka koji su iz nekog razloga isključeni iz različitih aktivnosti, druženja i razgovora. Svima nam je jasno da ne možemo svi biti isti i da su različitosti ono što nas čini posebnima, ali neka djeca su i dalje odlučna u tome da vrijeđaju ili omaložavaju one koji su po nečemu drugačiji. Diskriminacija duboko vrijeđa svako dijete. Nijedan vid diskriminacije nije opravdan i mora se sprečavati i ukidati. Diskriminaciju je moguće smanjiti jedino ako te osobe shvate kakav je osjećaj biti diskrimiran. Prema istraživanjima, učenici koji su povučeniji i slabije uče često su meta diskriminacije. Na njihov račun se zbijaju svakojake šale i vrijeđanja, koja ne samo da u učeniku izazivaju strah, već i dugotrajne psihičke posljedice. Poseban izazov u slučajevima diskriminacije među učenicima je reagirati na način koji će spriječiti ponavljanje takvog ponašanja, ali će istovremeno promijeniti i stav prestupnika o žrtvi diskriminacije.  Također, dobro je skrenuti učenicima pažnju na negativne posljedice koje imaju predrasude i diskriminacija. Rezultati nekih istraživanja podupiru tezu da školske uniforme smanjuju učestalost nasilja u školi. Svi možemo uticati na smanjenje diskriminacije tako što ćemo reagovati kad je uočoimo u svom okruženju. Ako šutiš, znači da podržavaš.

Nejra Kadić, OŠ “Aleksa Šantić”

spik