Volontiranje je cool

U Hotelu „Holywood“ u Sarajevu 5. 12. 2016. održana je peta Galerija volonterizma u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Ovom manifestacijom je obilježen Međunarodni dan volontera. Učenici OŠ ”Aleksa Šantić”, aktivni članovi volonterske grupe „Volontiranje je cool“, prezentirali su svoj volonterski rad i angažman na portfolijama, te sa ostalim učesnicima razmijenili dosadašnja iskustva. Na osnovu volonterskih izvještaja dodijeljene su nagrade svim volonterskim grupama za iskazani rad u svojim lokalnim zajednicama.

volvol-col
Pripremile:
Lamija Halilović i Almedina Kadrić;
OŠ “Aleksa Šantić”

 

Ukoliko želiti i vi pisati za vaš i naš magazin; šaljite nam svoje radove na gigo@coi-stepbystep.ba