„Da li si upoznat/a sa pojmom diskriminacije, i da li si ikada bio/la žrtva diskriminacije?

Ciljana anketa sa učenicima osmih razreda: „Da li si upoznat/a sa pojmom diskriminacije, i da li si ikada bio/la žrtva diskriminacije?

„Upoznata sam sa terminom diskriminacija, ali nikada nisam i nadam se da neću biti žrtva diskriminacije.“
„Znam šta označava riječ diskriminacija, i ne, nikad nisam bila žrtva nekog vida diskriminacije.“
„Znam šta je diskriminacija, ali nikad nisam bila diskriminisana.“
„Znam šta predstavlja diskriminacija, i nikad nisam bila žrtva diskriminacije.“
„Upoznata sam sa pojmom diskriminacije, ali do sad nikad nisam bila žrtva diskriminacije.“