Etički kodeks novinara

web-pozadina

KODEKS – skup pravila ili načela o profesionalnom ponašanju. U novinarskom smislu skup pravila i načela koja svaki novinar poštuje kako bi profesionalno i odgovorno obavljao svoj posao.

Novinarski kodeks sadrži univerzalna pravila koja se mogu primijeniti u svim dijelovima svijeta, jer novinarstvo kao profesija počiva na univerzalnom dobru, a to je istina. Novinari koji poštuju kodeks ne mogu pogriješiti u svome izvještavanju i oštetiti javnost kojoj se obraćaju.

Novinarstvo je visoko etična profesija, a kodeks uspostavlja pravila novinarske etike.

 

Član 1. – Interes javnosti

Priče i informacije koje objavljujemo trebaju pomoći javnosti da donesu svoje mišljenje o stvarima važnim za njih. Svojim izvještavanjem ne smijemo zavoditi javnost ili skrivati istinu.

 

Član 2. – Urednička i novinarska odgovornost

Čitatelji imaju pravo da saznaju istinitu informaciju. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica i manipuliranje su najveći prekršaji novinarske profesije.

 

Član 3. – Promoviranje vrijednosti

Obaveza nam je da promoviramo vrijednosti jednakosti, pravde, pravičnosti, ravnopravnosti…, odnosno da nikada ne podstičemo mržnju, diskriminaciju i netoleranciju, kako prema pojedincima, tako i prema skupinama ljudi.

 

Član 4. – Nediskriminacija

Kao novinari izbjegavat ćemo diskriminaciju po svim osnovama, uključujući etničku pripadnost, rasu, religiju, pol, seksualnu orjentaciju, fizičku osposobljenost i dr. Naša je dužnost boriti se protiv diskriminacije i za društvo bez predrasuda.

 

Član 5. – Tačnost i fer izvještavanje

Izvještavamo samo tačno i fer, na osnovu činjenica čije nam je porijeklo poznato. Dužni smo ne objavljivati netačne navode i ne prikrivati informacije. Uvijek predstavljamo sve strane priče, i svaka priča temelji se na najmanje dva izvora. Svim ljudima uključenim u priču koju radimo dajemo priliku da kažu svoje mišljenje ili daju svoju stranu priče.

 

Član 6. – Komentar, pretpostavka ili činjenica

Pravimo jasnu razliku između komentara, činjenice i pretpostavke. Kao novinari, smijemo davati komentare i vlastita mišljenja, ali smo odgovorni da javnost obavijestimo koje su informacije mišljenje, koje komentare i pretpostavka, a koje činjenica.

 

Član 7. – Privatnost

Poštujemo privatnost svake osobe i izbjegavamo uplitanje u privatni život ukoliko to nije u interesu naših čitatelja (interes nije isto što i znatiželja).

 

Član 8. – Ispravka pogrešnog navoda

Pogreške su moguće ali smo dužni ispraviti pogrešne navode i pogreške u izvještavanju, uz napomenu da smo prethodno napravili grešku.

 

Član 9. – Rad s djecom i maloljetnicima

Štitimo prava djeteta i ne iskorištavamo djecu u svome izvještavanju. Interes djeteta je još jedan od temelja našeg izvještavanja.

 

Član 10. – Autorska prava

Korištenje materijala drugih autora je dopušteno ako koristimo manje dijelove materijala. Tada smo dužni navesti autora i izvor informacije ili materijala. Ako koristimo veći dio materijala, dužni smo tražiti dozvolu od autora. Povreda autorskih prava može biti i kažnjiva i moramo biti oprezni pri upotrebi autorskog materijala.