Samo pametno

Obrazovanje nismo ni smjeli pomenuti. Svi se već ježimo na tu riječ. Vjerujemo sa druge strane da pišemo o bogatstvu obrazovanja. Eksperimenti, načini kako učimo te o knjigama u koje smo zaljubljeni samo su neke teme koje obrađujemo. Radujemo se da pišemo i o našim i vašim školama.